Дарко Карајић

уметнички директор

Дарко Карајић је дипломирао класичну гитару на Музичкој академији у Загребу, а магистрирао и докторирао на Факултету музичке уметности у Београду.

Као члан ансамбала MUSICA ANTIQUA, АРС НОВА, РЕНЕСАНС, BALKANIKA, MINSTREL, ANONYMUS, LEVANT, CANSO…, наступао је широм света.

Учествовао је у различитим музичким пројектима, стилски шароликим, од музике инспирисане етно звуком, музике средњег века, ренесансе и барока, до музике за филм и позориште; а резултат свега тога је и двадесетак дискографских иѕдања.

Аутор је збирке Музика Јохана себастијана Баха у обради ѕа гитару. Године 2015. објављује и свој  први соло CD под називом Путовање (Journey).

Покретач је наставе лауте у музичком школству Србије.

Ради као професор гитаре на Факултету музичке уметности у Београду.

Бојан Бабић

директор фестивала

bojan@medimusfestival.com

Ивица Величковић

маркетинг фестивала

ivica@medimusfestival.com

др Александра Новаков

координатор фестивала

aleksandra@medimusfestival.com

Бојана Манигода

координатор фестивала

bojana@medimusfestival.com

Јован Тарбук

Графички дизајн фестивала